โลโก้เว็บไซต์ ผู้นำนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา30มีค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้นำนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา30มีค61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาผู้นำนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
         สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ณ ศูนย์ปฏิบัติการศรีวารี พาวิลเลียน อำเภอบางพลี จังหวัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา