โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนองานวิจัยระดับชาติ31มีค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนองานวิจัยระดับชาติ31มีค61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนองานวิจัยระดับชาติ
         31 มีนาคม 2561 อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา