โลโก้เว็บไซต์ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาอ.คณะวิทย์ฯตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน
                  เนื่องจากภาคเรียนที่ 3 ฤดูร้อน ประจำปี 2560 ช่วงเวลาฝึกงาน 10 มีนาคม 2561 – 10 เมษายน 2561 และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา