โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในโอกาสพบปะประชาชนด้านเครือข่ายอนุรักษ์จังหว้ดลำปาง9เมย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสพบปะประชาชนด้านเครือข่ายอนุรักษ์จังหว้ดลำปาง9เมย61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสพบปะประชาชนด้านเครือข่ายอนุรักษ์จังหว้ดลำปาง
         9 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมต้อนรับพลเอกสุรศักดิ์  ก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา