โลโก้เว็บไซต์ แนะแนวการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แนะแนวการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
    วันนี้ (11 ก.พ. 59) เวลา 14.00 น. มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนวแนวการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวช. และ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา