โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลงานวิจัยก้าวสู่เวทีนานาชาติ 30มีค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลงานวิจัยก้าวสู่เวทีนานาชาติ 30มีค61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนา



อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลงานวิจัยไทยก้าวสู่เวทีโลก
          รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ จิตรเจริญ  อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลำปาง ร่วมนำเสนอผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา