โลโก้เว็บไซต์ น้ำมะขามป้อม น้ำสตรอเบอร์รี่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

น้ำมะขามป้อม น้ำสตรอเบอร์รี่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนานักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ สร้างอาชีพการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
               โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อ.เพียงกานต์ นามวงศ์ อ.ศิริขวัญ ปัญญาอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา