โลโก้เว็บไซต์ การแปรรูปมะขามป้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การแปรรูปมะขามป้อม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนานักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมมือกันฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปมะขามป้อม
           โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อ.เพียงกานต์ นามวงศ์ อ.ศิริขวัญ ปัญญาอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา