โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยและบุคลากร ด้านสายวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยและบุคลากร ด้านสายวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยและบุคลากร ด้านสายวิชาการ
มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยและบุคลากร ด้านสายวิชาการ           &nb...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา