โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายกิจการพิเศษรับมอบน้ำดื่มและของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายกิจการพิเศษรับมอบน้ำดื่มและของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาฝ่ายกิจการพิเศษรับมอบน้ำดื่มและของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายกิจการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา