โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นศูนย์สอบ V-Net | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นศูนย์สอบ V-Net

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นศูนย์สอบ V-Net จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับชั้น ปวช. และปวส. ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมชี้แจง V...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา