โลโก้เว็บไซต์ เสวนาทางวิชาการ “รวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เสวนาทางวิชาการ “รวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ ม.ราชภัฏลำปาง จัดเสวนาทางวิชาการ “รวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา” ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏลำปาง
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ ม.ราชภัฏลำปาง จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การรวบรวมข้อมูลลำปางศึกษา" ณ ห้องประชุมเวียงละกอน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา