โลโก้เว็บไซต์ ทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ จัดแข่งขันพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจัดทำ Photo book for blind 7มีค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ จัดแข่งขันพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจัดทำ Photo book for blind 7มีค61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ จัดแข่งขันพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจัดทำ Photo book for blind
          7 มีนาคม 2561 นักศึกษาทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน Brailler for the blind นักศึกษาอาสาสมัครโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา