โลโก้เว็บไซต์ ประชุมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการทุกสาขา พัฒนางาน                 อย่างมีศักยภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการทุกสาขา พัฒนางาน อย่างมีศักยภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาประชุมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการทุกสาขา พัฒนางานอย่างมีศักยภาพ
        วันนี้ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การประชุมบุคลากรคณะบริหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา