โลโก้เว็บไซต์ นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ขยะ สานฝัน ” ณ วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ขยะ สานฝัน ” ณ วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานศ.มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ผ้าป่าขยะ สานฝัน ” ณ วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
        อาจารย์พรพิมล ปาฐะเดชะ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสังคมกับสิ่งแวด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา