โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันนักข่าว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันนักข่าว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันนักข่าว
         วันที่ 5 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผอ.กองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน  มาซา ที่ปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา