โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย2มีค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย2มีค61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
          2 มีนาคม 2561 อาจารย์พิทูร นพนาคร นำคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เพื่อเทิดพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา