โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดศักยภาพนักศึกษาโชว์ผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดศักยภาพนักศึกษาโชว์ผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดศักยภาพนักศึกษาโชว์ผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย
           ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา