โลโก้เว็บไซต์ น้ำพริกสับปะรด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

น้ำพริกสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาน้ำพริกสับปะรด ทางเลือกใหม่สำหรับผู้สร้างอาชีพเสริม
               ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา