โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ กว่า 8 อำเภอในจังหวัดลำปาง
    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โครงการส่งเสริมและพัฒ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา