โลโก้เว็บไซต์ ออกแนะแนวการศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ออกแนะแนวการศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
    เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล "การนำเสนอโครงงาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา