โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์  เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง24กพ61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง24กพ61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
          24 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมแข่ง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา