โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมสัมมนาออสซิลโลสโคปและการประยุกต์ใช้งาน21กพ61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมสัมมนาออสซิลโลสโคปและการประยุกต์ใช้งาน21กพ61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมสัมมนาออสซิลโลสโคปและการประยุกต์ใช้งาน
          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมสัมมนาเรื่องออสซิลโลสโคปและการประยุกต์ใช้งาน ณ ห้อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา