โลโก้เว็บไซต์ เค้กกล้วยน้ำว้า  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เค้กกล้วยน้ำว้า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาเค้กกล้วยน้ำว้า สร้างอาชีพเสริม
                ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา