โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือภาคเกษตรกร  วางแผนการผลิตสับปะรดอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 22กพ61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือภาคเกษตรกร วางแผนการผลิตสับปะรดอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 22กพ61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือภาคเกษตรกร วางแผนการผลิตสับปะรดอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
          22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา