โลโก้เว็บไซต์ มอบเงินสนับสนุน “วันนักข่าว” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มอบเงินสนับสนุน “วันนักข่าว”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางร่วมงาน พร้อมมอบเงินสนับสนุน “วันนักข่าว” ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
    เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ดร.พวงทอง วังราษฎร์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา