โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
             วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทีมงานแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ออกแนะแนวการศึกษา (รอบรับตรง) ให...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา