โลโก้เว็บไซต์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง5กพ61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง5กพ61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
         วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สุวรรณ  จันทร์อินทร์  และอาจารย์กรรณิการ์  ใจคำมา ทีมงาน STEM Education  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา