โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา10กพ61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา10กพ61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา
         10 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  จัดสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS2 โควตา แก่ผู้สมัครสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา