โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา จัดประชุมผ่านระบบ Conference ๖ พื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา จัดประชุมผ่านระบบ Conference ๖ พื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา จัดประชุมผ่านระบบ Conference ๖ พื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานฯ
     วานนี้ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำรองคณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการกอง สถาบัน หัวหน้าหลักสูตร เข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา