โลโก้เว็บไซต์ การทำเยลลี่มะนาว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำเยลลี่มะนาว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง สร้างอาชีพเสริม เสริมรายได้
              ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา