โลโก้เว็บไซต์ จัดประชุม คกก.บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ระดับหัวหน้าหลักสูตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จัดประชุม คกก.บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ระดับหัวหน้าหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุม คกก.บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ระดับหัวหน้าหลักสูตร
    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา