โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  รอบ TCAS 2  8 กพ 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 8 กพ 61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2
          8 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ TCAS 2 โควตา ณ ห้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา