โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง5กพ61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง5กพ61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงาน STEM Education  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ดร.วัชรพงษ์  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา