โลโก้เว็บไซต์ เก๊าซอมพอจูเนียร์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอความคืบหน้าโครงการ Brailler for the blind หลังผ่านเข้ารอบ 20 ทีม SCB Challenge 122931มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เก๊าซอมพอจูเนียร์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอความคืบหน้าโครงการ Brailler for the blind หลังผ่านเข้ารอบ 20 ทีม SCB Challenge 122931มค61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาเก๊าซอมพอจูเนียร์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอความคืบหน้าโครงการ Brailler for the blind หลังผ่านเข้ารอบ 20 ทีม SCB Challenge 12
          นักศึกษาทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอความคืบหน้าโครงการ Brailler for the blind หลังได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ผ่านเข้ารอบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา