โลโก้เว็บไซต์ STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง หารือแนวทางในการร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงระยะที่ 2 พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่31มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง หารือแนวทางในการร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงระยะที่ 2 พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่31มค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาSTEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง หารือแนวทางในการร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงระยะที่ 2 พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
          วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมทีมงานโครงการพัฒนาศักยภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา