โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาสานฝันการเกษตรเพื่อน้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง2725มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาสานฝันการเกษตรเพื่อน้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง2725มค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาสานฝันการเกษตรเพื่อน้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง
          นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาสานฝันการเกษตรเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา