โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.2526มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.2526มค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมงานฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา