โลโก้เว็บไซต์ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดลำปาง ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 25559 เพื่อร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา