โลโก้เว็บไซต์ แม่ทัพภาค ๓  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมีทีมผู้บริหารและนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมวางแผนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ตามพระราชดำริฯ อย่างจริงจัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แม่ทัพภาค ๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมีทีมผู้บริหารและนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมวางแผนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ตามพระราชดำริฯ อย่างจริงจัง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาแม่ทัพภาค ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมีทีมผู้บริหารและนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมวางแผนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ตามพระราชดำริฯ อย่างจริงจัง
           พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี การปลูกพืช เกษตรอินทรีย์ โดยมีน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา