โลโก้เว็บไซต์ เด็ก ENG ราชมงคลลำปาง จัดสัมมนา Survival English เรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน29มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เด็ก ENG ราชมงคลลำปาง จัดสัมมนา Survival English เรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน29มค61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาเด็ก ENG ราชมงคลลำปาง จัดสัมมนา Survival English เรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
          นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาหัวข้อ Survival English...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา