โลโก้เว็บไซต์ อบรมการผลิตสื่อวิทยุและวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมการผลิตสื่อวิทยุและวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ๖ เขตพื้นที่ จัดอบรมการผลิตสื่อวิทยุและวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดโลกทัศน์แห่งเทคโนโลยี
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.พรหทัย ตัณห์จิตานนท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ จัดโครงการศูนย์ข่าวราชมงคลล้านนา RL News“การจัดอบรมการผลิตสื่อวิทยุและว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา