โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนาหารือ วท เทคนิค 25มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนาหารือ วท เทคนิค 25มค61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา หารือร่วม วท.ลำปาง ด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
          วันที่ 26 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา