โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผู้บริหารคารวะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โอกาสสวัสดีปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผู้บริหารคารวะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โอกาสสวัสดีปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนารองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผู้บริหารคารวะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โอกาสสวัสดีปีใหม่
       เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา