โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ปูชนียบุคคลด้านสื่อสารมวลชน และสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ปูชนียบุคคลด้านสื่อสารมวลชน และสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนารองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง นำผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ปูชนียบุคคลด้านสื่อสารมวลชน และสื่อมวลชนทุกแขนง
        เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา