โลโก้เว็บไซต์    มทร.ล้านนา ลำปาง  จับมือ ๓ หน่วยงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษา วางผังการทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ ๓ หน่วยงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษา วางผังการทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ ๓ หน่วยงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษา วางผังการทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
       เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีเกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา