โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชมรมจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมนันทนาการแก่น้อง เชื่อมสัมพันธ์พี่ใหญ่น้องเล็ก24มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาชมรมจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมนันทนาการแก่น้อง เชื่อมสัมพันธ์พี่ใหญ่น้องเล็ก24มค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาชมรมจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมนันทนาการแก่น้อง เชื่อมสัมพันธ์พี่ใหญ่น้องเล็ก
          24 มกราคม 2561 นักศึกษาชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมนันทนาการและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่น้องระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปงวัง ต.พิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา