โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมฯ ตามแนวพระราชดำริฯ
       พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร เสธ.มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปางพร้อมคณะ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา