โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสนามสอบ V-NET ในส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสนามสอบ V-NET ในส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา