โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมสรุปงาน 45 ปีแม่วัง พร้อมเดินหน้าสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง21มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมสรุปงาน 45 ปีแม่วัง พร้อมเดินหน้าสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง21มค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมสรุปงาน 45 ปีแม่วัง พร้อมเดินหน้าสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง
          21 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการจัดงาน 45 ปีแม่วัง พร้อมหารือคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่วังฯ ในการดำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา